Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 8 mei 2019 door José-Ramón Herrero Torres tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 8 maart 2019 in zaak T-326/18, Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Zaak C-369/19 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirant: José-Ramón Herrero Torres (vertegenwoordiger: J. Donoso Romero, abogado)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en DZ Licores, S.L.U.

Bij beschikking van 15 juli 2019 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) de hogere voorziening niet-toelaatbaar verklaard en José-Ramón Herrero Torres verwezen in zijn eigen kosten.

____________