Language of document :

Odvolanie podané 8. mája 2019: José-Ramón Herrero Torres proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 8. marca 2019 vo veci T-326/18, Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(vec C-369/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: José-Ramón Herrero Torres (v zastúpení: J. Donoso Romero, advokát)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a DZ Licores S.L.U.

Uznesením z 15. júla 2019 Súdny dvor (komora príslušná preskúmať odvolanie) zamietol odvolanie ako neprípustné a rozhodol, že José-Ramón Herrero Torres je povinný znášať svoje vlastné trovy konania.

____________