Language of document :

Pritožba, ki jo je José-Ramón Herrero Torres vložil 8. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 8. marca 2019 v zadevi T-326/18, Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Zadeva C-369/19 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnik: José-Ramón Herrero Torres (zastopnik: J. Donoso Romero, abogado)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in DZ Licores S.L.U.

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 15. julija 2019 zavrnilo predlog za dopustitev pritožbe in odločilo, da José-Ramón Herrero Torres nosi lastne stroške.

____________