Language of document :

Överklagande ingett den 8 maj 2019 av José-Ramón Herrero Torres av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 8 mars 2019 i mål T-326/18, Herrero Torres mot EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Mål C-369/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: José-Ramón Herrero Torres (ombud: J. Donoso Romero, abogado)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och DZ Licores S.L.U.

Europeiska unionens domstol (avdelningen som fastställer huruvida prövningstillstånd ska ges) har genom dom av den 15 juli 2019 beslutat att inte ge prövningstillstånd till José-Ramón Herrero Torres som därför ska bära sina rättegångskostnader.

____________