Language of document :

Žalba koju je 11. lipnja 2019. podnio SA Close, Cegelec protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 9. travnja 2019. u predmetu T-259/15, Close i Cegelec protiv Parlamenta

(predmet C-447/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: SA Close, Cegelec (zastupnici: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Zahtjevi

Ukinuti pobijanu presudu;

Slijedom toga, prihvatiti zahtjeve koje su žalitelji postavili u prvom stupnju i, prema tome, poništiti odluku od 19. ožujka 2015. kojom je Parlament odlučio o sklapanju ugovora o javnoj nabavi radova povodom „projekta proširenja i osuvremenjivanja zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu” za grupu 73 (stanica električne energije), oznake INLO-D-UPIL-T-14-A04, s privremenim udruženjem ENERGIE-KAD (koje se sastoji od društava MERSCH i SCHMITZ PRODUCTION SARL te ENERGOLUX S.A.) te o neprihvaćanju ponude žaliteljâ;

Naložiti Parlamentu snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prema mišljenju žaliteljâ, Opći je sud povrijedio obvezu obrazlaganja u smislu članka 296. UFEU-a, članka 113. stavka 2. Financijske uredbe i članka 161. stavaka 2. i 3. Pravila primjene Financijske uredbe.

Opći je sud također iskrivio doseg drugog tužbenog razloga istaknutog u prvom stupnju, dodijelio netočan doseg pojmu očite pogreške u ocjeni, načelu dobre uprave i pripadajućim obvezama te počinio pogrešku u analizi koja je dovela do iskrivljavanja činjenica i dokaza.

Konačno, žalitelji ističu da pobijana presuda nije dovoljno obrazložena jer ne razmatra određene argumente koje su oni istaknuli.

____________