Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-259/15. sz., Close és Cegelec kontra Parlament ügyben 2019. április 9-én hozott ítélete ellen az SA Close, Cegelec által 2019. június 11-én benyújtott fellebbezés

(C-447/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: SA Close, Cegelec (képviselők: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

ebből kifolyólag adjon helyt a fellebbezők első fokon előterjesztett kereseti kérelmének, és ezért semmisítse meg azon, 2015. március 19-i parlamenti határozatot, amely „a luxembourgi Konrad Adenauer épület kibővítését és felújításét érintő projekt” 73. tételére (energiaközpont) vonatkozó, építési beruházásra irányuló, INLO-D-UPIL-T-14-A04. referenciaszámú közbeszerzési szerződést a (MERSCH és SCHMITZ PRODUCTION SARL és ENERGOLUX SA társaságokból álló) Association Momentanée ENERGIE-KAD-nak ítélte oda, és amely következésképpen nem a fellebbezők ajánlatát választotta;

a Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők szerint a Törvényszék megsértette az EUMSZ 296. cikk szerinti indokolási kötelezettséget, a költségvetési rendelet 113. cikkének (2) bekezdését, valamint a költségvetési rendelet alkalmazási szabályai 161. cikkének (2) és (3) bekezdését.

A Törvényszék az első fokon felhozott második jogalap tartalmát is elferdítette, a nyilvánvaló értékelési hiba fogalmának, a megfelelő ügyintézés elvének és az abból következő kötelezettségeknek a tartalmát pontatlanul határozta meg, valamint téves elemzése tények és bizonyítékok elferdítéséhez vezetett.

Végül a fellebbezők azt állítják, hogy a megtámadott ítélet nincs kellően megindokolva, mivel egyes, általuk felhozott érveket egyáltalán nem érint.

____________