Language of document :

Recurs introdus la 11 iunie 2019 de SA Close, Cegelec împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 9 aprilie 2019 în cauza T-259/15, Close și Cegelec/Parlamentul

(Cauza C-447/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurente: SA Close, Cegelec (reprezentanți: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile

anularea hotărârii atacate;

în consecință, admiterea concluziilor formulate de recurente în primă instanță și prin urmare, anularea deciziei adoptate la 19 martie 2015 de Parlament de atribuire a contractului de achiziții publice de lucrări privind „proiectul de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburgˮ lotul 73 (centrala electrică), referința INLO-D-UPIL-T-14-A04, Asociației temporare ENERGIE-KAD (alcătuită din societățile MERSCH și SCHMITZ PRODUCTION SARL și ENERGOLUX SA) și corelativ de a nu fi ales oferta depusă de recurente;

obligarea Parlamentului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit recurentelor, Tribunalul nu a respectat obligația de motivare în sensul articolului 296 TFUE, al articolului 113 alineatul (2) din Regulamentul financiar și al articolului 161 alineatele (2) și (3) din Normele de aplicare a Regulamentului financiar.

De asemenea, Tribunalul ar fi denaturat sensul celui de al doilea motiv invocat în primă instanță, ar fi atribuit un conținut inexact noțiunii de eroare vădită de apreciere, principiului bunei administrări și obligațiilor ce reprezintă corolarul acestora și ar fi săvârșit o eroare de analiză care a condus la o denaturare a faptelor și a elementelor de probă.

În sfârșit, recurentele susțin că hotărârea atacată nu este motivată într-o măsură suficientă, întrucât nu conține anumite argumente pe care ele le-au invocat.

____________