Language of document :

Pritožba, ki sta jo SA Close, Cegelec vložili 11. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 9. aprila 2019 v zadevi T-259/15, Close in Cegelec/Parlament

(Zadeva C-447/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnici: SA Close, Cegelec (zastopnika: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, avocats)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlogi

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

posledično, pritožnicama ugodi glede njunih predlogov na prvi stopnji in torej razveljavi odločbo, ki jo je Parlament sprejel 19. marca 2015 o oddaji javnega naročila gradenj za „načrt širitve in posodobitve stavbe Konrad Adenauer v Luxembourgu“ v zvezi s sklopom 73 (centralna energija), referenca INLO-D-UPIL-T-14-A04, združenju Association Momentanée ENERGIE-KAD (sestavljeno iz družb MERSCH, SCHMITZ PRODUCTION SARL in ENERGOLUX S.A.) in torej o neizbiri ponudbe pritožnic;

Parlementu naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnici trdita, da je Splošno sodišče kršilo obveznost obrazložitve v smislu člena 296 PDEU, člena 113(2) finančne uredbe ter člena 161(2) in (3) pravil uporabe finančne uredbe.

Splošno sodišče naj bi prav tako izkrivilo drugi tožbeni razlog na prvi stopnji, pripisalo netočen pomen pojmu očitne napake pri presoji, načelu dobrega upravljanja in obveznostim, ki so z njim povezane, ter storilo napako pri analizi, kar je pripeljalo do izkrivljanja dejstev in dokazov.

Nazadnje pritožnici trdita, da izpodbijana sodba ni zadostno obrazložena, ker določene trditve, ki sta jih navedli, v njej niso nikakor obravnavane.

____________