Language of document :

Amador Rodriguez Prieto 14. juunil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 4. aprilli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-61/18: Rodriguez Prieto versus komisjon

(kohtuasi C-457/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Amador Rodriguez Prieto (esindajad: advokaadid S. Orlandi, T. Martin)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 4. aprilli 2019. aasta otsus kohtuasjas T-61/18 osas, milles sellega jäeti rahuldamata apellandi mittevaralise kahju hüvitamise nõue;

mõista komisjonilt välja hüvitis apellandile tekitatud mittevaralise kahju eest kindlasuuruses summas 100 000 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi osas, mis puudutab komisjoni ebaõiget tegevust tema suhtes toimunud kriminaalmenetluse ajal eelkõige seoses tema kui „juhtumi Eurostat“ aluseks olnud rikkumisest teataja seisundiga.

____________