Language of document :

Valitus, jonka Amador Rodriguez Prieto on tehnyt 14.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-61/18., Rodriguez Prieto v. komissio, 4.4.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-457/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Amador Rodriguez Prieto (edustajat: S. Orlandi ja T. Martin, avocats)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 4.4.2019 asiassa T-61/18 antama tuomio on kumottava siltä osin kuin siinä hylätään valittajan vahingonkorvausvaatimus aineettomasta vahingosta

Komissio on velvoitettava korvaamaan valittajalle aiheutunut aineeton vahinko ja maksamaan hänelle kertaluontoisesti 100 000 euron suuruinen korvaus

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että valituksenalaiseen tuomioon liittyy oikeudellinen virhe, joka koskee komission valittajaan kohdistamien menettelyjen virheellisyyttä rikosoikeudenkäynnin aikana, erityisesti liittyen hänen asemaansa ns. Eurostat-tapauksen käynnistäjänä.

____________