Language of document :

Žalba koju je 14. lipnja 2019. podnio Amador Rodriguez Prieto protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 4. travnja 2019. u predmetu T-61/18, Rodriguez Prieto protiv Komisije

(predmet C- 457/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Amador Rodriguez Prieto (zastupnici: S. Orlandi, T. Martin, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Utvrditi i presuditi da se:

presuda Općeg suda od 4. travnja 2019. u predmetu T-61/18 ukida u dijelu u kojem se njome odbija naknada žaliteljeve neimovinske štete;

Komisiji nalaže naknada neimovinske štete koju je pretrpio žalitelj isplatom paušalne naknade od 100 000 eura;

Komisiji nalaže snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe da pobijana presuda sadržava pogrešku koja se tiče prava u pogledu Komisijina protupravnog postupanja prema njemu tijekom kaznenog postupka, osobito što se tiče njegova statusa zviždača u „aferi Eurostat”.

____________