Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-61/18. sz., Rodriguez Prieto kontra Bizottság ügyben 2019. április 4-én hozott ítélete ellen Amador Rodriguez Prieto által 2019. június 14-én benyújtott fellebbezés

(C-457/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Amador Rodriguez Prieto (képviselők: S. Orlandi és T. Martin avocats)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a Törvényszék T-61/18. sz. ügyben 2019. április 4-én hozott ítéletét, amennyiben az elutasítja a fellebbező nem vagyoni kárának megtérítése iránti kérelmet;

kötelezze a Bizottságot a fellebbezőt ért nem vagyoni kár megtérítéseként 100 000 euró összegben megállapított átalány-kártérítés megfizetésére;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező állítása szerint a megtámadott ítélet tévesen alkalmazza a jogot a Bizottság azon magatartásának jogsértő jellegét illetően, amelyet ezen intézmény a fellebbezővel szemben a büntetőeljárás során tanúsított, figyelemmel többek között arra, hogy visszaélést bejelentő tisztviselőként a fellebbező áll az „Eurostat ügy” megindítása mögött.

____________