Language of document :

2019 m. birželio 14 d. Amador Rodriguez Prieto pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. balandžio 4 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-61/18 Rodriguez Prieto / Komisija

(Byla C-457/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Amador Rodriguez Prieto, atstovaujamas advokatų S. Orlandi, T. Martin

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2019 m. balandžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-61/18, kiek jis susijęs su prašymu atlyginti apelianto patirtą neturtinę žalą.

Priteisti iš Komisijos nustatytą fiksuotą 100 000 EUR kompensaciją, skirtą apelianto patirtai neturtinei žalai atlyginti.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas teigia, kad skundžiamame sprendime yra padaryta teisės klaida, kiek tai susiję su veiksmų, kurių Komisija ėmėsi prieš jį per baudžiamąjį procesą, netinkamumu, visų pirma atsižvelgiant į jo, kaip informatoriaus, statusą byloje Eurostatas.

____________