Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 14. jūnijā Amador Rodriguez Prieto iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 4. aprīļa spriedumu lietā T-61/18 Rodriguez Prieto/Komisija

(Lieta C-457/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Amador Rodriguez Prieto (pārstāvji: S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Atzīt un nospriest, ka

Vispārējās tiesas 2019. gada 4. aprīļa spriedums lietā T-61/18 tiek atcelts daļā, ar ko ir noraidīts prasītāja prasījums par morālā kaitējuma atlīdzināšanu;

Komisijai tiek piespriests atlīdzināt prasītājam nodarīto morālo kaitējumu, izmaksājot viņam fiksētu summu 100 000 EUR apmērā;

Komisijai tiek piespriests atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs apgalvo, ka pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā attiecībā uz Komisijas prettiesisko rīcību pret viņu kriminālprocesā it īpaši saistībā ar viņa trauksmes cēlēja statusu “Eurostat lietā”.

____________