Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 14 juni 2019 door Amador Rodriguez Prieto tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 4 april 2019 in zaak T-61/18, Rodriguez Prieto/Commissie

(Zaak C-457/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Amador Rodriguez Prieto (vertegenwoordigers: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

het arrest van het Gerecht van 4 april 2019 in zaak T-61/18 vernietigen voor zover daarin het verzoek tot vergoeding van de morele schade van verzoeker wordt afgewezen;

de Commissie veroordelen tot vergoeding van de door verzoeker geleden morele schade door hem een forfaitaire schadevergoeding van 100 000 EUR te betalen;

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirant voert aan dat het bestreden arrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot de onrechtmatigheid van de gedragingen van de Commissie jegens hem tijdens de strafrechtelijke procedure, met name gelet op zijn status van klokkenluider die aan de basis lag van de „Eurostat” zaak.

____________