Language of document :

Recurs introdus la 14 iunie 2019 de Amador Rodriguez Prieto împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 4 aprilie 2019 în cauza T-61/18, Rodriguez Prieto/Comisia

(Cauza C-457/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Amador Rodriguez Prieto (reprezentanți: S. Orlandi, T. Martin, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurentul solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 4 aprilie 2019 în cauza T-61/18 în măsura în care respinge cererea de reparare a prejudiciului moral suferit de recurent;

obligarea Comisiei la repararea prejudiciului moral suferit de recurent prin plata unei indemnizații stabilite în mod forfetar la 100 000 de euro;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurentul susține că hotărârea atacată este viciată de o eroare de drept în ceea ce privește caracterul culpabil al conduitei Comisiei față de acesta în cursul procedurii penale, în special având în vedere statutul său de avertizor aflat la originea „cauzei Eurostat”.

____________