Language of document :

Pritožba, ki jo je Amador Rodriguez Prieto vložil 14. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 4. aprila 2019 v zadevi T-61/18, Rodriguez Prieto/Komisija

(Zadeva C-457/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Amador Rodriguez Prieto (zastopnika: S. Orlandi, T. Martin, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Sodba Splošnega sodišče z dne 4. aprila 2018 v zadevi T-61/18 naj se razglasi za nično v delu, v katerem je bil z njo zavrnjen zahtevek za povračilo nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka.

Komisiji naj se naloži, naj kot odškodnino za povzročeno nepremoženjsko škodo tožeči stranki plača pavšalno določeni znesek 100.000 EUR.

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka navaja, da je bilo v izpodbijani sodbi pri presoji tega, ali je Komisija v kazenskem postopku v odnosu do nje ravnala nepravilno, nepravilno uporabljeno pravo, zlasti v zvezi z njenim statusom žvižgača, zaradi katerega je prišlo do „zadeve Eurostat“.

____________