Language of document :

Presuda Suda (osmo vijeće) od 29. srpnja 2019. – Europska agencija za lijekove protiv Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Europske komisije

(predmet C-359/18 P)1

(Žalba – Uredba (EZ) br. 141/2000 – Lijekovi za rijetke bolesti – Članak 5. – Zahtjev za uvrštenje lijeka u skupinu „lijekova za rijetke bolesti” – Odobrenje – Postojanje prethodnog odobrenja za stavljanje na tržište (OST) za isti lijek)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska agencija za lijekove (zastupnici: S. Marino, S. Drosos, T. Jabłoński i A. Spina, agenti, a zatim S. Marino, S. Drosos i T. Jabłoński, agenti)

Druge stranke u postupku: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (zastupnici: G. Castle, solicitor, D. Anderson, QC, M. Birdling, barrister, S. Cowlishaw, solicitor), Europska komisija (zastupnici: K. Petersen i A. Sipos, agenti)

Izreka

Žalba se odbija.

Europskoj agenciji za lijekove (EMA) nalaže se snošenje, osim vlastitih, troškova nastalih društvu Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd.

Europska komisija snosi vlastite troškove.

____________

1 SL C 294, 20. 8. 2018.