Language of document :

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. július 29-i ítélete – Európai Gyógyszerügynökség kontra Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Európai Bizottság

(C-359/18. P. sz. ügy)1

(Fellebbezés – 141/2000/EK rendelet – A ritka betegségek gyógyszerei – 5. cikk – Valamely gyógyszer „ritka betegségek gyógyszerévé” minősítésére irányuló kérelem – Validálás – Az ugyanezen gyógyszerre vonatkozó, korábbi forgalombahozatali engedély megléte)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Gyógyszerügynökség (képviselők kezdetben: S. Marino, S. Drosos, T. Jabłoński és A. Spina meghatalmazottak, később: S. Marino, S. Drosos és T. Jabłoński meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (képviselők: G. Castle solicitor, D. Anderson QC, M. Birdling barrister, S. Cowlishaw solicitor), Európai Bizottság (képviselők: K. Petersen és Sipos A. meghatalmazottak)

Rendelkező rész

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

A Bíróság az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA) kötelezi a saját költségein felül a Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd részéről felmerült költségek viselésére.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 294., 2018.8.20.