Language of document :

Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 29. jūlija spriedums – Eiropas Zāļu aģentūra/Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Eiropas Komisija

(Lieta C-359/18 P) 1

(Apelācija – Regula (EK) Nr. 141/2000 – Zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai – 5. pants – Pieteikums par “zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai” statusa piešķiršanu zālēm – Atzīšana par atbilstošu – Agrākas tirdzniecības atļaujas (TA) esamība attiecībā uz tām pašām zālēm)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieces

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Zāļu aģentūra (pārstāvji: sākotnēji S. Marino, S. Drosos, T. Jabłoński un A. Spina, vēlāk – S. Marino, S. Drosos un T. Jabłoński)

Pārējās lietas dalībnieces: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (pārstāvji: G. Castle, solicitor, D. Anderson, QC, M. Birdling, barrister, S. Cowlishaw, solicitor), Eiropas Komisija (pārstāvji: K. Petersen un A. Sipos)

Rezolutīvā daļa

Apelācijas sūdzību noraidīt.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) sedz savus, kā arī atlīdzina Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd. tiesāšanās izdevumus.

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 294, 20.8.2018.