Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2019. július 29-i ítélete (a Tribunale di Bari [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Massimo Gambino, Shpetim Hyka elleni büntetőeljárás

(C-38/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 2012/29/EU irányelv – A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok – 16. és 18. cikk – A sértett elsőfokú büntetőbíróság általi meghallgatása – A tanács összetételének megváltozása – A sértett meghallgatásának megismétlése az eljárásban részt vevő egyik személy kérelmére – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 47. és 48. cikk – A tisztességes eljáráshoz való jog és a védelemhez való jog – A közvetlenség elve – Terjedelem – A sértett védelemhez való joga a büntetőeljárás során)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Bari

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Az eljárásban részt vesz: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Ernesto Lappostato, Banca Carige SpA – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Rendelkező rész

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. és 18. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében, ha a bűncselekmény sértettjét első alkalommal az elsőfokú bíróság olyan büntető tanácsa hallgatta meg, amelynek összetétele később megváltozik, e sértettet az új összetételű tanácsnak főszabály szerint ismételten meg kell hallgatnia, ha az eljárásban részt vevő személyek valamelyike nem járul hozzá, hogy ez a tanács az e sértett első meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet felhasználja.

____________

1 HL C 142., 2018.4.23