Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Koszalinie (Полша), постъпило на 21 февруари 2019 г. — V.C. Sp. z o.o./P.K.

(Дело C-150/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Страни в главното производство

Ищец: V.C. Sp. z o.o.

Ответник: P.K.

С определение от 4 юни 2019 г. Съдът на Европейския съюз разпореди дело C-150/19 да бъде заличено от регистъра на Съда.

____________