Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym w Koszalinie (Polsko) dne 21. února 2019 – V.C. Sp. z o.o. v. P.K.

(Věc C-150/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: V.C. Sp. z o.o.

Žalovaný: P.K.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutím ze dne 4. června 2019 rozhodl, že věc C-150/19 bude vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.

____________