Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polen) den 21. februar 2019 – V. C. Sp. z o.o. mod P.K.

(Sag C-150/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: V. C. Sp. z o.o.

Sagsøgt: P.K.

Ved afgørelse af 4. juni 2019 har Den Europæiske Unions Domstol besluttet at sag C-150/19 slettes af Domstolens register.

____________