Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Koszalinie (Puola) on esittänyt 21.2.2019 – V.C. Sp. z o.o. v. P.K.

(asia C-150/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: V.C. Sp. z o.o.

Vastaaja: P.K.

Unionin tuomioistuin on 4.6.2019 antamallaan määräyksellä päättänyt poistaa asian C-150/19 tuomioistuimen rekisteristä.

____________