Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polija) iesniedza 2019. gada 21. februārī lietā V.C. Sp. z o.o./P.K.

(Lieta C-150/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Pamatlietas puses

Prasītāja: V.C. Sp. z o.o.

Atbildētājs: P.K.

Eiropas Savienības Tiesa ar 2019. gada 4. jūnija rīkojumu izslēdza lietu C-150/19 no Tiesas reģistra.

____________