Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy w Koszalinie (il-Polonja) fil-21 ta’ Frar 2019 – V.C. Sp. z o.o. vs P.K.

(Kawża C-150/19)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Qorti tar-rinviju

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: V.C. Sp. Z o.o.

Konvenut fil-proċedura: P.K.

B’digriet tal-4 ta’ Ġunju 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddeċidiet li tħassar il-Kawża C-150/19 mir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja.

____________