Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polen) op 21 februari 2019 – V.C. Sp. z o.o. / P.K.

(Zaak C-150/19)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: V.C. Sp. z o.o.

Verwerende partij: P.K.

Bij beschikking van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 4 juni 2019 is zaak C-150/19 doorgehaald in het register van het Hof.

____________