Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Koszalinie (Poľsko) 21. februára 2019 – V. C. Sp. z o.o./P. K.

(vec C-150/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: V. C. Sp. z o.o.

Žalovaný: P. K.

Uznesením Súdneho dvora Európskej únie zo 4. júna 2019 sa vec C-150/19 vymazáva z registra Súdneho dvora.

____________