Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polen) den 21 februari 2019 – V.C. Sp. z o.o. mot P.K.

(Mål C-150/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Parter i det nationella målet

Sökande: V.C. Sp. z o.o.

Svarande: P.K.

Genom beslut av den 4 juni 2019 avskrev Europeiska unionens domstol mål C-150/19.

____________