Language of document :

Žalba koju je 2. kolovoza 2019. podnio Deutsche Lufthansa AG protiv rješenja Općeg suda (četvrto vijeće) od 17. svibnja 2019. u predmetu T-764/15, Deutsche Lufthansa AG protiv Europske komisije

(predmet C-594/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Deutsche Lufthansa AG (zastupnik: A. Martin-Ehlers, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Land Rheinland-Pfalz

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da

ukine rješenje Općeg suda od 17. svibnja 2019. u predmetu T-764/15;

prihvati zahtjev podnesen u prvostupanjskom postupku i poništi temeljnu Odluku Komisije SA.32833 od 1. listopada 2014.1 ;

podredno, vrati predmet na odlučivanje Općem sudu, i

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj u svojoj žalbi u biti ističe sljedeće žalbene razloge:

Već u skladu s presudom Montessori2 tužitelj ima procesnu legitimaciju za podnošenje tužbe. To je zato što je odobravanje kredita iz zajedničkog računa u visini od 45 milijuna eura u korist društva Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH program potpore. Nadalje, dokazano je da je sredstva iz tog kredita dobilo društvo Ryanair.

Ako bi se trebala primijeniti takozvana presuda Mory3 podredno bi trebalo primijeniti prvu alternativu. Komisija nije uzela u obzir bitne činjenične elemente i dodatne pogodnosti. Zbog povrede tužiteljevih postupovnih prava ne može se smatrati da je Komisija provela zakonit istražni postupak. U tom slučaju također postoji osobni utjecaj na tužitelja te on ima procesnu legitimaciju za podnošenje tužbe.

Podredno također treba smatrati da je tužba dopuštena ako treba primijeniti drugu alternativu takozvane presude Mory, prema kojoj tužitelj mora dokazati da potpore bitno utječu na njegov položaj na tržištu. Naime, u tom slučaju primjenjuje se prebacivanje tereta dokazivanja, te barem smanjenje tereta dokazivanja u korist tužitelja jer je Komisija proizvoljno zanemarila činjenično stanje koje joj je bilo poznato i koje je presudno za donošenje odluke. Samo podredno valja utvrditi da je tužitelj zaista dokazao takav bitan utjecaj. Drukčija pravna ocjena Općeg suda prekoračuje sudsku praksu Suda te se temelji na pogrešnom pravnom shvaćanju relevantnog tržišta. U tom kontekstu Opći sud iskrivljava i skraćuje tužiteljeve navode o činjenicama, mijenja sadržaj pobijane odluke te krši pravila o teretu dokazivanja.

____________

1     Odluka Komisije (EU) 2016/788 od 1. listopada 2014. o državnoj potpori SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) koju je provela Njemačka u vezi s instrumentima za financiranje zračne luke Frankfurt Hahn koji su uspostavljeni u razdoblju od 2009. do 2011. (SL 2016., L 134, str. 1.)

2     Presuda Suda od 6. studenoga 2018., Scuola Elementare Maria Montessori Srl i dr. (C-622/16 P do C-624/16 P, EU:C:2018:873)

3     Presuda Suda od 17. rujna 2015., Mory SA i dr./Komisija (C-33/14 P, EU:C:2015:609)