Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-764/15. sz., Deutsche Lufthansa AG kontra Európai Bizottság ügyben 2019. május 17-én hozott végzése ellen a Deutsche Lufthansa AG által 2019. augusztus 2-án benyújtott fellebbezés

(C-594/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Deutsche Lufthansa AG (képviselő: A. Martin-Ehlers ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság, Land Rheinland-Pfalz

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-764/15. sz. ügyben 2019. május 17-én hozott végzést;

adjon helyt az első fokon előterjesztett kereseti kérelemnek, és nyilvánítsa semmisnek az e kérelem alapjául szolgáló, 2014. október 1-jei SA.32833 bizottsági határozatot;1

másodlagosan, az ügyet határozathozatal céljából utalja vissza a Törvényszékhez, és

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a fellebbezés alátámasztása érdekében lényegében a következő fellebbezési jogalapokat hozza fel:

A fellebbező már a Montessori ítéletet2 követően is rendelkezett keresetindítási jogosultsággal. Ez azért van így, mert támogatási programnak minősül az, hogy a cash pool rendszerből 45 millió euró összegben kölcsönt nyújtanak a Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH javára. Ráadásul az e kölcsönből származó források bizonyíthatóan a Ryanairhez kerültek.

Amennyiben alkalmazni kell az úgynevezett Mory ítélkezési gyakorlatot,3 akkor másodlagosan az első alternatív megoldást kellett volna alkalmazni. A Bizottság figyelmen kívül hagyott alapvető tényállási elemeket és további kedvezményeket. A fellebbező eljárási jogainak megsértése folytán nem lehet úgy tekinteni, hogy a Bizottság szabályszerű vizsgálati eljárást folytatott volna le. A fellebbező még ebben az esetben is személyében érintett volt, ezáltal pedig keresetindítási jogosultsággal rendelkezett.

Másodlagosan, a kereset akkor is elfogadható, ha az úgynevezett Mory ítélkezési gyakorlatban meghatározott azon második alternatív megoldást kell alkalmazni, amely szerint a fellebbezőnek bizonyítania kellett volna, hogy a piaci helyzetét jelentősen érintették a támogatások. Ez esetben ugyanis megfordul a bizonyítási kötelezettség, vagy legalábbis a fellebbező javára könnyebbé válik, mivel a Bizottság tudatosan elfedte a határozathozatal szempontjából jelentős azon tényállási elemeket, amelyek ismertek voltak előtte. A felperes csupán másodlagosan előadja, hogy ténylegesen is bizonyította az ilyen jelentős érintettségét. A Törvényszék ettől eltérő jogi értékelése túlterjeszkedik a Bíróság ítélkezési gyakorlatán, és az érintett piac jogilag téves értelmezésén alapul. Ezzel összefüggésben a Törvényszék elferdíti és lerövidíti a felperes által előadott tényállási elemeket, megváltoztatja a vitatott határozat tartalmát, és megsérti a bizonyítási kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat.

____________

1     A Frankfurt Hahn repülőtér javára a 2009–2011 közötti pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatban Németország által nyújtott SA.32833 (11/C) (korábbi 11/NN) számú állami támogatásról szóló, 2014. október 1-jei (EU) 2016/788 bizottsági határozat (HL 2016. L 134., 1. o.).

2     A Bíróság 2018. november 6-i Scuola Elementare Maria Montessori Srl és társai ítélete (C-622/16 P–C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3     A Bíróság 2015. szeptember 17-i Mory SA és társai kontra Európai Bizottság ítélete (C-33/14 P, EU:C:2015:609).