Language of document :

2019 m. rugpjūčio 2 d. Deutsche Lufthansa AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-764/15, Deutsche Lufthansa AG / Europos Komisija

(Byla C-594/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Deutsche Lufthansa AG, atstovaujama advokato A. Martin-Ehlers

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Land Rheinland-Pfalz

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-764/15;

patenkinti pirmojoje instancijoje pateiktą reikalavimą ir panaikinti 2014 m. spalio 1 d. Komisijos pagrindinį sprendimą SA.328331 ;

nepatenkinus šių reikalavimų, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniame skunde apeliantė iš esmės nurodo šiuos pagrindus:

Apeliantė jau priėmus Sprendimą Montessori2 turėjo teisę pareikšti ieškinį. Taip yra todėl, kad 45 milijonų eurų paskolos iš likvidumo fondo suteikimas Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH yra valstybės pagalba. Be to, šios paskolos lėšos akivaizdžiai atiteko Ryanair.

Jeigu būtų taikoma vadinamoji Mory jurisprudencija3 , tuomet subsidiariai būtų taikoma pirmoji alternatyva. Komisija neatsižvelgė į esmines faktines aplinkybes ir papildomas lengvatas. Dėl pažeistų apeliantės procesinių teisių negali būti laikoma, kad Komisija tinkamai vykdė procedūrą. Ir šiuo atveju apeliantei buvo daromas konkretus poveikis ir todėl ji turi teisę pareikšti ieškinį.

Subsidiariai ieškinys turėtų būti pripažintas priimtinu ir tuomet, jei būtų taikoma antroji vadinamosios Mory jurisprudencijos alternatyva, pagal kurią apeliantė turi įrodyti, kad pagalba darė reikšmingą neigiamą poveikį jos padėčiai rinkoje. Šiuo atveju, be kita ko, perkeliama įrodinėjimo pareiga, arba bent įrodinėjimo pareiga sušvelninama apeliantės naudai, nes Komisija savavališkai iškraipė jai žinomas reikšmingas bylos aplinkybes. Galiausiai alternatyviai reikia pažymėti, kad apeliantė iš tikrųjų įrodė tokį reikšmingą neigiamą poveikį. Kitoks Bendrojo Teismo teisinis vertinimas išeina iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos ribų ir yra grindžiamas klaidingu atitinkamos rinkos suvokimu. Bendrasis Teismas iškraipė ir sutrumpino apeliantės nurodytas faktines aplinkybes, pakeitė ginčijamo sprendimo turinį ir pažeidė taisykles, susijusias su įrodinėjimo pareiga.

____________

1     2014 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/788 dėl valstybės pagalbos SA.32833 (11/C) (ex 11/NN), kurią Vokietija Frankfurto Hano oro uostui suteikė 2009–2011 m. finansavimo priemonėmis (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 6850) (OL L 134, 2016, p. 1).

2     2018 m. lapkričio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Scuola Elementare Maria Montessori Srl ir kt. (C-622/16 P–C-624/16 P, EU :C :2018 :873).

3     2015 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo sprendimas Mory SA ir kt. / Komisija (C-33/14 P, EU:C:2015:609).