Language of document :

Recurs introdus la 2 august 2019 de Deutsche Lufthansa AG împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a patra) din 17 mai 2019 în cauza T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Comisia Europeană

(Cauza C-594/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Deutsche Lufthansa AG (reprezentant: A. Martin-Ehlers, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Land Rheinland-Pfalz

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Ordonanței Tribunalului din 17 mai 2019 în cauza T-764/15;

admiterea cererii în primă instanță și anularea deciziei în litigiu SA.32833 a Comisiei din 1 octombrie 20141 ;

cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului, și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În recursul formulat, recurenta susține în esență următoarele motive în drept:

recurenta susține că avea deja calitate procesuală activă în urma Hotărârii Montessori2 . Aceasta consideră că acordarea unui împrumut în cuantum de 45 de milioane de euro din structura de gestionare centralizată a lichidităților în favoarea aeroportului Frankfurt-Hahn GmbH ar constitui o schemă de ajutor. În plus, s-ar fi dovedit că fondurile din acest împrumut au ajuns la Ryanair.

dacă s-ar aplica așa-numita jurisprudență Mory3 , cu titlu subsidiar, ar fi trebuit să se aplice prima dintre alternative. Comisia nu ar fi luat în considerare elemente esențiale ale situației de fapt și avantaje suplimentare. Recurenta apreciază, ținând seama de încălcarea drepturilor sale procedurale, că nu se poate considera că procedura de examinare efectuată de Comisie a fost conformă cerințelor legale. Și în acest caz, recurenta ar fi fost afectată în mod individual și avea deci calitate procesuală activă.

Cu titlu subsidiar, recurenta susține că acțiunea ar trebui considerată ca fiind admisibilă și în cazul aplicării celui de al doilea aspect al alternativei jurisprudenței Mory, potrivit căruia recurenta ar trebui să facă dovada că ajutoarele afectează în mod substanțial poziția sa pe piață. În opinia acesteia, se produce în acest caz o răsturnare a sarcinii probei sau cel puțin o facilitare privind sarcina probei în favoarea recurentei, din moment ce Comisia a ocultat, în mod arbitrar, elemente de fapt decisive pentru soluționarea cauzei despre care avea cunoștință. În mod pur subsidiar, trebuie constatat, în opinia recurentei, că aceasta a demonstrat în mod efectiv că poziția sa pe piață a fost afectată substanțial. Aprecierea juridică diferită a Tribunalului nu ține seama de jurisprudența Curții și se întemeiază pe o interpretare eronată din punct de vedere juridic a pieței relevante. În această privință, recurenta consideră că Tribunalul a denaturat și a trunchiat expunerea situației de fapt de către recurentă, a modificat conținutul deciziei atacate și a încălcat regulile privind sarcina probei.

____________

1     Decizia (UE) 2016/788 a Comisiei din 1 octombrie 2014 privind ajutorul de stat SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) pus în aplicare de Germania pentru mecanismele de finanțare instituite în perioada 2009-2011 în favoarea aeroportului Frankfurt-Hahn (JO 2016, L 134, p. 1).

2     Hotărârea Curții din 6 noiembrie 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl și alții (C-622/16-P-C-624/16 P, EU:C:2018:873).

3     Hotărârea Curții din 17 septembrie 2015, Mory SA și alții/Comisia Europeană (C-33/14 P, EU:C:2015:609).