Language of document :

Pritožba, ki jo je Deutschen Lufthansa AG vložila 2. avgusta 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 17. maja 2019 v zadevi T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Evropska komisija

(Zadeva C-594/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnik: Deutsche Lufthansa AG (zastopnik: A. Martin-Ehlers, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Land Rheinland-Pfalz

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča z dne 17. maja 2019 v zadevi T-764/15,

ugodi predlogu iz prvega tožbenega razloga in razglasi za ničen sklep Komisije SA.32833 z dne 1. oktobra 20141 , ki služi kot podlaga,

podredno, zadevo vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču in

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v bistvu navaja te pritožbene razloge:

Tožeča stranka je že od sodbe v zadevi Montessori2 aktivno legitimirana za vložitev tožbe. To izhaja iz tega, da je treba dodelitev posojila iz fonda likvidnostnih sredstev v višini 45 milijonov EUR v korist letališča Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH šteti za shemo pomoči. Poleg tega so šla sredstva iz tega posojila dokazano družbi Ryanair.

Če bi se upoštevala sodna praksa iz zadeve Mory3 , potem bi bilo treba uporabiti prvo alternativo. Komisija ni upoštevala bistvenih elementov dejanskega stanja in dodatnih ugodnosti. Ker je tožeči stranki kršila postopkovne pravice, Komisija ne more trditi, da je postopek preiskave izpeljala pravilno. Tudi v tem primeru je v zvezi s tožečo stranko podano posamično nanašanje, zaradi česar je aktivno legitimirana za vložitev tožbe.

Podredno je treba ugotoviti, da je tožba dopustna tudi če se uporabi drugo alternativo iz sodne prakse Mory, v skladu s katero mora tožeča stranka dokazati, da pomoč znatno vpliva na njen položaj na trgu. V tem primeru pride namreč do prevalitve ali vsaj olajšanja dokaznega bremena v korist tožeče stranke, ker Komisija samovoljno ni upoštevala dejanskega stanja, s katerim je bila seznanjena in je bilo pomembno za sprejetje odločitve. Zgolj podredno je treba ugotoviti, da je tožeča stranka tak znaten vpliv tudi dokazala. Drugačna pravna presoja Splošnega sodišča je v nasprotju s sodno prakso Splošnega sodišča in temelji na napačnem razumevanju upoštevnega trga. Splošno sodišče je v zvezi s tem izkrivilo in skrajšalo navedbe tožeče stranke v zvezi z dejanskim stanjem, spremenilo vsebino izpodbijanega sklepa in prekršilo pravila o dokaznem bremenu.

____________

1     Sklep Komisije (EU) 2016/788 z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči SA.32833 (11/C) (ex 11/NN), ki jo je Nemčija izvedla v zvezi z ureditvijo financiranja letališča Frankfurt Hahn, uvedeno v letih od 2009 do 2011 (UL 2016, L 134, str. 1).

2     Sodba Sodišča z dne 6. novembra 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl in drugi (od C-622/16 P do C-624/16 P, EU :C :2018 :873).

3     Sodba Sodišča z dne 17. septembra 2015, Mory SA in drugi/Evropska komisija (C-33/14 P, EU:C:2015:609).