Language of document :

Valitus, jonka Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd ja IRISL Europe GmbH ovat tehneet 2.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines ym. v. neuvosto, 8.5.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-506/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd ja IRISL Europe GmbH (edustajat: M. Taher, Solicitor ja R. Blakeley, Barrister)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion

katsoo, että neuvosto syyllistyi oikeussäännön, jolla annetaan oikeuksia yksityisille, riittävän ilmeiseen rikkomiseen valittajat luetteloihin merkitsemällä

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen kannekirjelmään sisältyvien selvittämistoimien mahdollisen soveltamisen määrittämiseksi ja (myöhemmin) syy-yhteyttä ja vahingon suuruutta koskevista kysymyksistä lausumiseksi

velvoittaa neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin teki viisi oikeudellista virhettä, joiden perusteella tuomio on kumottava:

1)    virhe sen päätelmän soveltamisessa, että neuvostolla ei ollut harkintavaltaa

2)    virhe IRISL:n kumoamistuomiossa (2013) olevan päättelyn soveltamisessa riittävän ilmeistä rikkomista koskevaan kriteeriin

3)    oikeudellisen perustan puuttuminen “ei todisteita” / “puutteelliset todisteet” välisen erottelun osalta; kyseinen erottelu ei missään tapauksessa ollut sovellettavissa

4)    oikeudellinen virhe yritettäessä vedota todisteisiin, joita ei ollut esitetty tuomioistuimelle, ja

5)    oikeudellinen virhe sovellettaessa HTTS:ää issue estoppel - / oikeusvoimakysymyksenä.

____________