Language of document :

Žalba koju su 2. srpnja 2019. podnijeli Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd i IRISL Europe GmbH protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 8. svibnja 2019. u predmetu T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines i dr. protiv Vijeća

(predmet C-506/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd i IRISL Europe GmbH (zastupnici: M. Taher, solicitor, R. Blakeley, barrister)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjevi

Žalitelji od suda zahtijevaju da:

ukine presudu Općeg suda;

utvrdi da je Vijeće, imenovanjem žalitelja, počinilo dovoljno ozbiljnu povredu vladavine prava koja dodjeljuje prava pojedincima;

vrati predmet Općem sudu da odredi eventualnu primjenu istražnih mjera koje su sadržane u žalbi i potom (naknadno) da odredi pitanja uzročnosti i iznosa; i

naloži Vijeću snošenje tužiteljevih troškova žalbenog postupka i postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći je sud počinio pet pogreški koje se tiču prava na temelju kojih se presuda treba ukinuti:

pogreška u primjeni zaključka da Vijeće nije imalo marginu prosudbe;

pogreška u primjeni obrazloženja u poništavajućoj presudi IRISL-a (2013) na test za dovoljno ozbiljnu povredu;

nepostojanje pravnog temelja za razlikovanje „nepostojanja dokazaˮ i „nedostatnih dokazaˮ, koje je u svakom slučaju bilo neprimjenjivo;

pogreška koja se tiče prava u namjeri pozivanja na dokaze koji nisu pred Sudom; i

pogreška koja se tiče prava u primjeni HTTS-a kao zahtjeva estoppel ili res iudicata.

____________