Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-434/15. sz., Islamic Republic of Iran Shipping Lines és társai kontra Tanács ügyben 2019. május 8-án hozott ítélete ellen az Islamic Republic of Iran Shipping Lines, a Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), a Khazar Sea Shipping Lines Co., a Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., az Irinvestship Ltd és az IRISL Europe GmbH Islam által 2019. július 2-án benyújtott fellebbezés

(C-506/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd, IRISL Europe GmbH (képviselők: M. Taher solicitor, R. Blakeley barrister)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék ítéletét;

állapítsa meg, hogy a Tanács a fellebbezők jegyzékbe vételével magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértését követte el;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy utóbbi a keresetlevélben szereplő bizonyítékok esetleges megvizsgálásáról, majd (ezt követően) az okozati összefüggésnek és a kár mértékének kérdéséről döntsön;

a Tanácsot kötelezze a fellebbezőknek a fellebbezéssel és a Törvényszék előtti eljárással összefüggésben felmerült költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék öt alkalommal tévesen alkalmazta a jogot, amelynek alapján az ítéletet hatályon kívül kell helyezni:

1.    téves jogalkalmazás annak megállapításakor, hogy a Tanács nem rendelkezett mérlegelési mozgástérrel;

2.    téves jogalkalmazás a megsemmisítést kimondó [2013-i] IRISL ítélet indokolásának alkalmazása során a kellően súlyos jogsértés vizsgálata kapcsán;

3.    jogalap hiánya a „bizonyíték hiánya/nem megfelelő bizonyíték” megkülönbözetése kapcsán, amely semmi esetre sem volt alkalmazandó;

4.    téves jogalkalmazás annak megállapítását illetően, hogy olyan bizonyítékokra hivatkozzanak, amelyeket nem terjesztettek a Bíróság elé; és

5.    téves jogalkalmazás annak elfogadásával, hogy a HTTS ítélet jogvesztéssel és az anyagi jogerő hatásával jár.

____________