Language of document :

2019 m. liepos 2 d. Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd ir IRISL Europe GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-434/15 Islamic Republic of Iran Shipping Lines ir kt. / Taryba

(Byla C-506/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd ir IRISL Europe GmbH, atstovaujamos solisitorės M. Taher, baristerio R. Blakeley

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą,

pripažinti, kad įtraukdama apeliantes į sąrašus Taryba padarė pakankamai aiškų teisės normos, suteikiančios teisių privatiems asmenims, pažeidimą,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis nuspręstų dėl ieškinyje nurodytų tyrimo priemonių, o tada išnagrinėtų priežastinio ryšio ir žalos dydžio klausimus,

priteisti iš Tarybos apeliančių bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje ir Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas padarė penkias teisės klaidas, dėl kurių sprendimas turi būti panaikintas:

klaidingai taikė išvadą, kad Taryba neturi diskrecijos;

padarė klaidą, kai Sprendimo dėl panaikinimo IRISL (2013 m.) motyvus taikė pakankamai aiškaus pažeidimo kriterijui;

teisiškai nepagrindė „įrodymų nebuvimo“ ir „netinkamų įrodymų“ skirtumo, kuris bet kuriuo atveju netaikytinas;

padarė teisės klaidą, kai rėmėsi Bendrajam Teismui nepateiktais įrodymais;

padarė teisės klaidą, kai taikė Sprendimą HTTS keldamas non concedit venire contra factum proprium ar res judicata klausimą.

____________