Language of document :

Pritožba, ki so jo Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd in IRISL Europe GmbH vložile 2. julija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 8. maja 2019 v zadevi T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines in drugi/Svet

(Zadeva C-506/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožniki: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd and IRISL Europe GmbH (zastopnika: M. Taher, Solicitor, R. Blakeley, Barrister)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožniki Sodišču predlagajo, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča;

ugotovi, da je Svet z navedbo pritožnikov dovolj resno kršil načelo vladavine prava, katerega namen je podelitev pravic posameznikom;

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, ki naj odloči o morebitnih preiskovalnih ukrepih, vsebovanih v pritožbi, in nato o vprašanjih glede vzročne zveze in glede obsega škode; ter

Svetu naloži plačilo stroškov, ki so jih pritožniki imeli v zvezi s pritožbo in v zvezi s postopkom pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je petkrat napačno uporabilo pravo, zaradi česar je treba sodbo razveljaviti, in sicer:

napačna uporaba ugotovitve, da Svet ni imel diskrecijske pravice;

napačna uporaba razlogovanja iz sodbe IRISL o razglasitvi ničnosti [iz leta 2013] pri preizkusu zadostne resnosti kršitve;

neobstoj pravne podlage za razlikovanje med „neobstojem dokazov“ in „neprimernosti dokazov“, ki ga v nobenem primeru ni bilo mogoče uporabiti;

neobstoj pravne podlage pri odločitvi glede opiranja na dokaze, ki Splošnemu sodišču niso bili predloženi; in

napačna uporaba prava pri uporabi sodbe HTTS in sklicevanju na načeli estoppel in res iudicata.

____________