Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2019. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – PL

(predmet C-493/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: PL

Tuženik: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Intervenijent: Finanzpolizei

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 56. UFEU-a i Direktivu 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga1 te Direktivu 2014/67/EU2 tumačiti na način da im se protivi nacionalna norma kojom su za povredu formalnih obveza u slučaju korištenja prekogranične radne snage, kao što je propust da se stave na raspolaganje isprave o plaći ili neobavješćivanje Središnjeg ureda za koordinaciju (ZKO-obavijesti), predviđene izrazito visoke novčane kazne, a osobito visoki najniži iznosi novčanih kazni, koje za svakog dotičnog radnika mogu biti izrečene kumulativno?

2.    U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje:

Treba li članak 56. UFEU-a i Direktivu 96/71 te Direktivu 2014/67 tumačiti na način da im se protivi izricanje kumulativnih novčanih kazni bez apsolutnog najvišeg iznosa za povrede formalnih obveza u slučaju korištenja prekogranične radne snage?

3.    Treba li članak 56. UFEU-a tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis kojim se u slučaju prijevremenog raskida i/ili prekida privremene djelatnosti u državi primateljici predviđa obveza obavješćivanja Središnjeg ureda za koordinaciju o promjeni?

4.    Treba li članak 56. UFEU-a tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis kojim se za obavijest o promjeni ne predviđa rok?

5.    Treba li članak 56. UFEU-a i članak 9. Direktive 2014/67 tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis kojim se predviđa da naknadnom dostavom odgovarajućih i relevantnih dokumenata u razumnom roku zahtjev stavljanja na raspolaganje dokumenata nije ispunjen?

6.    Treba li članak 56. UFEU-a i članak 9. Direktive 2014/67 tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis kojim se zahtijeva da strani pružatelji usluga dostave dokumente koji nadilaze one navedene u članku 9. Direktive 2014/67, koji nisu relevantni ni primjereni niti su u nacionalnom pravu pobliže određeni, poput primjerice evidencija plaće, izvadaka plaće, obračuna plaće, poreznih kartica, prijava i odjava, zdravstvenog osiguranja, popisa obavijesti i dodjela doplataka, dokumenata koji se odnose na klasifikaciju plaća ili potvrda?

____________

1 SL 1997., L 18, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5., str. 127.)

2 Direktiva 2014/67/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (SL 2014., L 159, str. 11.)