Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesverwaltungsgericht Steiermark (l-Awstrija) fis-26 ta’ Ġunju 2019 – PL

(Kawża C-493/19)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: PL

Awtorità konvenuta: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Intervenjenti: Finanzpolizei

Domandi preliminari

L-Artikolu 56 TFUE kif ukoll id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-istazzjonar ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi 1 u d-Direttiva 2014/67/UE 2 , għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali li tipprevedi, fil-każ ta’ ksur tal-obbligi formali applikabbli fil-qasam tal-impjieg transkonfinali tal-manodopera, bħall-osservanza tal-obbligu li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni d-dokumenti salarjali jew in-nuqqas ta’ dikjarazzjoni lis-servizz ċentrali ta’ koordinazzjoni (notifiki liz-ZKO), multi għoljin ħafna, b’mod partikolari, multi minimi għoljin imposti kumulattivament għal kull ħaddiem ikkonċernat?

Fil-każ li ma tingħatax risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda:

L-Artikolu 56 TFUE kif ukoll id-Direttiva 96/71 u d-Direttiva 2014/67, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu l-impożizzjoni ta’ multi kumulattivi mingħajr limitu massimu fil-każ ta’ ksur tal-obbligi formali applikabbli fil-qasam tal-impjieg transkonfinali tal-manodopera?

L-Artikolu 56 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li, fil-każ ta’ waqfien antiċipat u/jew ta’ interruzzjoni tal-attività temporanja fl-Istat ospitanti, tipprevedi obbligatorjament dikjarazzjoni ta’ modifika lis-servizz ċentrali ta’ koordinazzjoni?

L-Artikolu 56 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li ma tipprovdix terminu adegwat għad-dikjarazzjoni tal-modifika?

L-Artikolu 56 TFUE u l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2014/67 għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi li r-rekwiżit ta’ tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ dokumenti ma jiġix issodisfat jekk jiġu ppreżentati a posteriori dokumenti xierqa u rilevanti f’terminu adegwat?

L-Artikolu 56 TFUE u l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2014/67 għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi li l-fornituri ta’ servizzi barranin għandhom jintalbu jippreżentaw dokumenti li l-portata tagħhom tmur lil hinn minn dawk tad-dokumenti ċċitati fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2014/67, li la huma rilevanti u lanqas xierqa u li ma humiex ippreċiżati fid-dritt nazzjonali (pereżempju dikjarazzjonijiet tas-salarju, estratti tas-salarju, listi tal-paga, estratti fiskali, reġistrazzjoni u tneħħija ta’ reġistrazzjoni, assigurazzjoni tal-mard, listi ta’ notifika u ta’ allokazzjoni ta’ soprataxxa, dokumenti dwar il-klassifikazzjoni fl-iskeda salarjali, ċertifikati)?

____________

1     ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 2, p. 431 u rettifika fil-ĠU 2015, L 16, p. 66.

2     Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (ĠU 2014, L 159, p. 11).