Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 11. juunil 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. versus Frontline Digital GmbH

(kohtuasi C-438/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Kostja: Frontline Digital GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tarbijale tarnitakse kauglepingute puhul digitaalne infosisu direktiivi 2011/83/EL1 artikli 16 punkti m tähenduses, kui ta sõlmib kauplejaga lepingu veebipõhisel „tutvumisplatvormil“ osalemise kohta?

2.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

Kas olukorras, kus kaupleja alustab tarbijale digitaalse infosisu tarnimist, lõpeb tarbija taganemisõigus direktiivi 2011/83/EL artikli 16 punkti m alusel ka juhul, kui kaupleja ei andnud vastuolus direktiivi 2011/83/EL artikli 8 lõikega 7 tarbijale enne kinnitust sõlmitud lepingu kohta koos nimetatud sättes loetletud andmetega?

Juhul kui tarbija taganemisõigus sellisel juhul säilib:

Kas tarbijat tuleb sellest vastavalt direktiivi 2011/83/EL artikli 6 lõike 1 punktile k enne teavitada?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT 2011, L 304, lk 64).