Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 11 iunie 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Frontline Digital GmbH

(Cauza C-438/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă, apelantă și intimată: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Pârâtă, apelantă și intimată: Frontline Digital GmbH

Întrebările preliminare

În cazul unui contract la distanță, consumatorului i se livrează conținuturi digitale, în sensul articolului 16 litera (m) din Directiva 2011/83/UE1 , în cazul în care încheie cu un comerciant un contract de participare la o „platformă de întâlniri” pe internet?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea la prima întrebare:

Începerea furnizării de către comerciant a conținuturilor digitale consumatorului determină și pierderea dreptului de retragere al consumatorului, potrivit articolului 16 din Directiva 2011/83, în cazul în care comerciantul, încălcând articolul 8 alineatul (7) din directivă, nu a trimis anterior consumatorului o confirmare a încheierii contractului cu informaţiile menţionate în această dispoziţie?

Dacă dreptul de retragere al consumatorului continuă să subziste în această situație:

Consumatorul trebuie informat în prealabil cu privire la acest aspect, conform articolului 6 alineatul (1) litera (k) din Directiva 2011/83?

____________

1     Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2011, L 304, p. 64).