Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 28 mai 2019 – Blumar SpA/Agenzia delle Entrate

(Cauza C-415/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurentă: Blumar SpA

Intimată: Agenzia delle Entrate

Întrebarea preliminară

Având în vedere articolul 108 [alineatul] (3) TFUE, astfel cum a fost interpretat de jurisprudența denumită Deggendorf, Decizia C(2008) 380 a Comisiei Europene și principiul comunitar al proporționalității, alineatul 1223 al articolului unic din Legea nr. 296 din 27 decembrie 2006 (în prezent, articolul 16 bis alineatul 11 din Legea nr. 11 din 4 februarie 2005) și Decretul Președintelui Consiliului de Miniștri din 23 mai 2007 sunt compatibile cu ordinea juridică a Uniunii?

____________