Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 28. maja 2019 – Blumar SpA/Agenzia delle Entrate

(Zadeva C-415/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Blumar SpA

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Agenzia delle Entrate

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je odstavek 1223 edinega člena zakona št. 296 z dne 27. decembra 2006 (zdaj člen 16a(11) zakona št. 11 z dne 4. februarja 2005) in uredbe predsednika sveta ministrov z dne 23. maja 2007 glede na člen 108(3) PDEU, razlaga katerega je podana v sodni praksi v t. i. zadevi Deggendorf, Sklep Komisije C (2008)380 ter skupnostno načelo sorazmernosti, v skladu s pravom Skupnosti?

____________