Language of document :

A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2019. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NMI Technologietransfer GmbH kontra EuroNorm GmbH

(C-516/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: NMI Technologietransfer GmbH

Alperes: EuroNorm GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Az általános csoportmentességi rendelet1 I. melléklete 3. cikkének (4) bekezdése értelmében már azért sem tekinthető kis- és középvállalkozásnak egy gazdasági tevékenységet folytató korlátolt felelősségű társaság, mivel törzstőkéjének 90%-a olyan polgári jogi alapítvány tulajdonában van, amelynek 17 tagból álló, ügyvezetésre nem jogosult kuratóriumának tagja két minisztériumi képviselő, egy város főpolgármestere, egy egyetemi rektor, ezen egyetemen három professzora, egy további főiskola igazgatója, valamint egy kereskedelmi és iparkamara elnöke?

2)    Az általános csoportmentességi rendelet I. melléklete 3. cikkének (4) bekezdése értelmében vett állami szerveknek minősülnek-e az állami egyetemek és főiskolák, valamint a német kereskedelmi és iparkamarák?

3)    Az általános csoportmentességi rendelet I. melléklete 3. cikkének (4) bekezdése szerinti állami szerveknek minősülnek-e az alapítvány kuratóriumának tevékenységükért díjazásban nem részesülő tagjai, csak mert egy állami szervnél dolgoznak főállásban?

4)    Feltételezi-e az általános csoportmentességi rendelet I. melléklete 3. cikkének (4) bekezdése értelmében vett, állami szervek általi irányítás azt, hogy az állami szervek valamely jogviszony alapján arra utasíthatják a tevékenységükért díjazásban nem részesülő kuratóriumi tagokat, hogy a kuratóriumban meghatározott módon szavazzanak?

5)    Feltételezi-e az állami szervek általi, a szavazati jogok tekintetében megvalósuló közvetett irányítás azt, hogy megállapítható legyen, hogy az állami szervek a kuratóriumi tagokat úgy befolyásolják, hogy utóbbiak az állami szervek által meghatározottak szerint gyakorolják a szavazati jogokat?

6)    Már abban az esetben is megvalósul-e az állami szervek általi, a szavazati jogok tekintetében megvalósuló közvetett irányítás, ha fennáll annak a lehetősége, hogy a tevékenységükért díjazásban nem részesülő kuratóriumi tagok a kuratóriumbeli tevékenységük során figyelembe veszik az őket delegáló közintézmények érdekeit?

7)    Feltételezi-e az általános csoportmentességi rendelet I. melléklete 3. cikkének (4) bekezdése értelmében vett „közösen […] irányítja” kifejezés azt, hogy megállapítható legyen az állami szervek szavazati jogokra vonatkozó közös akarata?

8)    Az általános csoportmentességi rendelet I. melléklete 3. cikkének (4) bekezdése értelmében vett „irányítja” kifejezés szempontjából az alapítvány alapító okiratának tényleges alkalmazása vagy az alapító okirat szövegének lehetséges értelmezése bír-e jelentőséggel?

____________

1     Az Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL 2014. L 187., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L 149., 8. o.).