Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 30.7.2019 – X v. Kuoni Travel Ltd

(asia C-578/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Valittaja: X

Vastapuoli: Kuoni Travel Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos matkapaketin järjestäjä tai sen välittäjä on täyttänyt puutteellisesti tai virheellisesti kuluttajan kanssa tekemästään pakettilomaa koskevasta sopimuksesta, johon sovelletaan matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13.6.1990 annettua neuvoston direktiiviä 90/314/ETY,1 johtuvat velvoitteensa ja tämä puutteellinen tai virheellinen suoritus on seurausta kyseiseen sopimukseen liittyviä palveluja suorittavan hotelliyrityksen työntekijän toimista

a)    voidaanko kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan toisessa osassa vahvistettua vastuusta vapauttavaa perustetta soveltaa, ja jos näin on,

b)    millä perusteilla kansallinen tuomioistuin arvioi, voidaanko tätä perustetta soveltaa?

Jos matkanjärjestäjä tai välittäjä tekee kuluttajan kanssa sopimuksen pakettilomasta, johon sovelletaan neuvoston direktiiviä 90/314/ETY, ja jos hotelliyritys tarjoaa tähän sopimukseen liittyviä palveluja, onko kyseisen hotelliyhtiön työntekijää itseään pidettävä mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan vastuusta vapauttavassa perusteessa tarkoitettuna ”palvelujen suorittajana”?

____________

1 EYVL 1990, L 158, s. 59.