Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht München I (Německo) dne 15. července 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(Věc C-539/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht München I

Účastníci původního řízení

Žalobce: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Žalovaná: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Předběžná otázka

Je třeba článek 6a a čl. 6e odst. 3 nařízení (EU) č. 531/20121 vykládat tak, že jsou poskytovatelé mobilních služeb povinni ke dni 15. června 2017 automaticky převést všechny zákazníky na regulovaný tarif podle čl. 6a nařízení (EU) č. 531/2012 bez ohledu na to, zda tito zákazníci do té doby využívali regulovaný tarif nebo speciální, takzvaný alternativní, roamingový tarif?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. 2012, L 172, s. 10), ve znění nařízení (EU) 2015/2120 (Úř. věst. 2015, L 310, s. 1).