Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht München I (Saksamaa) 15. juulil 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. versus Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

(kohtuasi C-539/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht München I

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Kostja: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Eelotsuse küsimused

Kas määruse (EL) nr 531/20121 artiklit 6a ja artikli 6e lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et määruse (EL) nr 531/2012 artikli 6a alusel peavad mobiilsideoperaatorid kohaldama kõikide klientide suhtes alates 15. juunist 2017 automaatselt reguleeritud tariifi olenemata sellest, kas need kliendid kasutasid kuni selle ajani reguleeritud tariifi või eritariifi ehk niinimetatud alternatiivset rändlustariifi?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT 2012, L 172, k 10), määrusega (EL) 2015/2120 muudetud redaktsioonis (ELT 2015, L 310, lk 1).